Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Phong Niên

Xã Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
973003361
lci-baothang-thso1xaphongnien@edu.viettel.vn